Мета діяльності Центру

Створення і розвиток системи професійної орієнтації молоді у виборі професійної діяльності та ефективної, успішної кар'єри, з урахуванням регіональних особливостей ринку праці, раціонального використання кадрового потенціалу. 

Завдання діяльності Центру:

  • професійне інформування молоді про галузі економіки, зміст професій і спеціальностей, стан та перспективи розвитку ринку праці, системі професійної освіти;
  • профорієнтаційний консультування молоді;
  • професійна діагностика індивідуальних особливостей особистості з метою формування основних професійних уподобань та побудови особистого професійного плану;
  • створення банку інформаційних та методичних розробок, відеоматеріалів, мультимедійних презентацій профорієнтаційного спрямування.
  • координація профорієнтаційної роботи на території Волинської області.

Основні напрямки діяльності Центру:

  1. Надання інформаційно-методичної та психологічної допомоги з профорієнтації: комп'ютерна діагностика «профорієнтатор», «Профмайстер» на виявлення інтересів, нахилів, здібностей, професійно-особистісних особливостей; групові та індивідуальні профорієнтаційні консультації;
  2. Здійснення популяризації робітничих професій та спеціальностей
  3. Надання підтримки освітнім організаціям в підготовці і проведенні профорієнтаційних заходів:

- «Дні відкритих дверей»

- «Ярмарок професій»,

- «Професійні проби»,

-Виставки,

-профоріентаціонние екскурсії,

-тематичні лекції, семінари, навчальні заняття.

       4. Здійснення взаємодії з соціальними партнерами регіону

       5. Узагальнення досвіду професійних освітніх організацій в організації профорієнтаційної роботи.

Безліч корисних матеріалів щодо діяльності Центру кар’єри на базі професійно-технічного навчального закладу можна знайти на сайті http://kariera.in.ua/ 

Остання зміна: Thursday 18 May 2017 4:20 PM